Max 10 personer får samlas

03.01.2022 kl. 08:51
Från och med måndag 3 januari införs strängare regler för sammankomster och max 10 personer får delta i allmänna sammankomster inomhus. Coronapasset kan inte användas för att kringgå restriktionerna.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder evenemang under perioden 3.1–31.1.2022:

I kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt förbjuds alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus där antalet deltagare överstiger 10 (tio) personer.

Användningen av coronapasset är genom statsrådets beslut begränsad till och med 31.1.2022

Enligt 58 i § i lagen om smittsamma sjukdomar kan verksamhetsutövare ta i bruk coronapasset som ett alternativ till gällande coronabegränsningar.

Användningen av coronapasset har emellertid genom statsrådets beslut begränsats på viss tid 30.12.2021–31.1.2022. Under den perioden kan coronapasset inte användas som ett alternativ till regionala begränsningar vid offentliga tillställningar eller i kundutrymmen. Evenemangsarrangörerna måste alltså följa de gällande sammankomstbegränsningarna. Beslutet gäller i områden där coronaepidemin är i samhällsspridning.

 

SÖU