Kort om nya lagar

23.01.2018 kl. 15:34
Den nya alkohollagen och dataskyddsreformen träder i kraft under våren. Lagarna innehåller en del ändringar som föreningarna bör känna till.

Dataskyddsreformen behandlades i en artikel i senaste ÖP, läs den HÄR. För föreningarnas del handlar det bland annat om att man bör ha personens samtycke då man samlar in personuppgifter till ett register samt att den registrerade har rätt att få veta vilken information som finns lagrad om en. 

I och med den nya alkohollagen (fr.o.m 1.3.2018) kommer det endast att finnas ett serveringstillstånd som berättigar till servering av alla alkoholdrycker. Vidare räcker det i fortsättningen med att ansvarspersonen under varje arbetsskift är myndig samt innehar ett serveringspass, och övriga som serverar bör vara 16 år fyllda. De som redan innehar serveringspass behöver inte förnya dessa då lagen träder i kraft. För den som är intresserad finns en lättläst sammanfattning HÄR.

Från SÖU:s sida kommer vi att rapportera mer kring alkohollagen i nästa ÖP samt informera om båda lagarna ur ett föreningsperspektiv på vårens ringträffar.  

SÖU

Desky är här!

Det nya digitala kontor som SÖU tillhandahåller sina föreningar är på slutrakan. Desky fungerar som föreningarnas eget arbetsbord som underlättar föreningsadministration.

Föreningspost 15.2.2019

Läs senaste föreningsposten från SÖU.

Resultatblock till salu

Nu finns SÖU:s efterfrågade resultatblock för Pidron äntligen till salu.

Ordna barnverksamhet i föreningen

Vill ni starta upp eller utveckla barnaktiviteter i er förening? Kom på SÖU:s kursdag "Lokalt barnprogram” lördagen den 23 mars kl. 12-16 i Solf Uf.

Vårens nätverksträffar

Är du ordförande, sekreterare eller kassör i din förening? Kom med på SÖU:s nätverksträffar.

Nyheter

Desky är här!

Det nya digitala kontor som SÖU tillhandahåller sina föreningar är på slutrakan. Desky fungerar som föreningarnas eget arbetsbord som underlättar föreningsadministration.

Föreningspost 15.2.2019

Läs senaste föreningsposten från SÖU.

Resultatblock till salu

Nu finns SÖU:s efterfrågade resultatblock för Pidron äntligen till salu.

Ordna barnverksamhet i föreningen

Vill ni starta upp eller utveckla barnaktiviteter i er förening? Kom på SÖU:s kursdag "Lokalt barnprogram” lördagen den 23 mars kl. 12-16 i Solf Uf.

Vårens nätverksträffar

Är du ordförande, sekreterare eller kassör i din förening? Kom med på SÖU:s nätverksträffar.