Välkommen på höstens seminarier!

Föreningsseminarie lördag 12.10 kl.12 i Smedsby UF

Program:

Malin Averstad Ryd, Make Equal

Malin ger en inspirerande och kunskapshöjande föreläsning kring inkludering i föreningslivet. Föreläsningen går på ett grundäggande sätt igenom begrepp som jämställdhet, jämlikhet och inkludering samt vad föreningar kan tänka på för att bi mer inkluderande i sitt arbete. Genom praktiska och beprövade metoder hjälper Malin er i att askap en jämlik verksamhet, att synliggöra och undanröja hinder och nå underrepresenterade grupper så att fler kan inkluderas på lika villkor.

Läs mera om Make Equal HÄR.

Martine och Lars Westerlund, Hela Sverige ska leva Västerbotten

Marinte jobbar som projektledare för Hela Sverige ska leva projektet Service i Samverkan. Projektet fokuserar på landsbygdsutveckling och samarbetet mellan kommuner och föreningar. Martine kommer bland annat att berätta om projektet och vad projektet går ut på. Lars jobbar som frilansjournalist och sitter som ordförande för Hela Sveriga ska leva Västerbotten. De är båda aktiva inom föreningslivet. 

Service i Samverkan
I det EU-finansierade pilotprojektet Service i samverkan vill Hela Sverige ska leva utveckla servicen i de elva deltagande kommunerna. Lokalsamhället och det lokala näringslivet ska genom möten i varje bygd inkluderas i planering och genomförande av service på landsbygden. Genom ett medskapande mellan den lokala nivån, den första samhällsnivån, och kommunens representanter ska nya modeller testas för flernivåsamverkan och en hållbar struktur för serviceplanering på landsbygden tas fram. Läs mer om projektet HÄR.
 
Anmäl er till seminariet senast 9.10 till nora@sou.fi. Meddela även eventuella dieter. Seminariet är avgiftsfritt.

 

Tredje sektorn och kommunen, seminarie tisdag 22.10 kl.13 i Smedsby UF

Program:

Unga Scenkompaniet

Unga Scenkompaniet har under tre års tid undersökt hur det är att växa upp på landsbygden i Österbotten idag. Resultatet är en både humoristisk och allvarlig föreställning med stor igenkänningsfaktor för såväl barn som vuxna – oavsett var man bor. Så kom ihåg det finns fler än stadsbor, pls är en nutidsskildring ur landsbygdsbarnens perspektiv.

Paneldiskussion

Seminariet avslutas i form av en paneldiskussion som behandlar de aktuella frågeställningarna som uppkommit under arbetet med "Så kom ihåg att det finns mer än bara stadsbor, pls". Andra nyckelpersoner deltar också i paneldiskussionen.

Anmäl er till seminariet senast 17.10 till nora@sou.fi. Meddela även eventuella dieter. Seminariet är avgiftsfritt.

 

Bygdegården finansieras av Aktion Österbotten.