Barnverksamhet i föreningen

Vill ni starta barnverksamhet i föreningen eller få lite tips och råd för att utvecklas? Då ska ni delta i SÖU:s digitala kurser om barnverksamhet som ordnas under våren. Kurserna riktar sig till både arrangörer och ledare som vill utveckla verksamheten. 

Kurserna är kostnadsfria och hålls digitalt på Zoom under tre onsdagskvällar i april, och man kan välja att delta i ett eller flera tillfällen enligt eget intresse. Tillfällena lämpar sig för både nybörjare och deltagare med tidigare erfarenhet av att arrangera eller leda barnverksamhet. Läs mer om de enskilda kurserna nedan och anmäl dig till ett eller flera tillfällen senast en dag före kursen genom att fylla i formuläret längst ner på sidan. 

 

14.4 Kom igång med barnverksamhet

Det första tillfället hålls onsdagen den 14 april kl. 19 och är en introduktion till hur man kommer igång med verksamhet för barn och unga, och vad som är bra att tänka på när man vill starta upp verksamheten i en förening. Vi kommer att beröra frågor kring trygghet, ansvar, uppbyggnad, paketering och värdegrund. Här finns säkert mycket erfarenheter från fältet och under kvällen ges också möjlighet att diskutera och dela erfarenheter.

Kursen leds av Yvonne ”Nonne” Nyberg som är koordinator för Folkhälsans verksamhet för barn och unga i Österbotten.

 


 

21.4 Gruppdynamik

Det andra kurstillfället har temat gruppdynamik och hålls onsdagen den 21 april kl. 19. Kursen ger en inblick i de gruppdynamiska aspekter som sker då människor samlas. Vi tar en titt på de olika faserna i grupputvecklingen. Målet är att få en förklaring samt öka förståelsen för varför vi som grupp fungerar/agerar så som vi gör. Hur kan jag som ledare hjälpa, stöda och leda gruppen till känsla av samhörighet, trygghet, respekt och en god dynamik. Kursen är teoretisk, men innefattar även praktiska övningar, diskussioner samt självreflektion i din roll som ledare.

Kursen leds av Anna Backlund som är skolkurator i Jakobstad och som tidigare jobbat som universitetslärare i psykologi vid Åbo Akademi.

 


 

28.4 Skapa teater med barn

Det tredje tillfället hålls onsdagen den 28 april kl. 19 och fokus ligger på teaterverksamhet för barn och hur man utgår från barnen och gör dem till en del av skapandet från början till slut.  Kursen ger en grund för hur du skapar en teaterföreställning (eller annan konstnärlig produktion) där barn eller ungdomar är delaktiga i alla delar av den konstnärliga processen, från idé till färdig föreställning. Vi kommer även att göra några praktiska övningar, som kan användas i denna form av skapande.

Genom att barnen är en del av hela den kreativa processen, kan vi förutom att ge dem konstnärliga färdigheter även stärka deras självkänsla, få dem att känna att deras åsikter och tankar är viktiga och hörsammas, samt öka deras förståelse för sina demokratiska rättigheter i samhället.

Kursen riktar sig till dig som i olika skapandeprocesser möter eller arbetar med barn och ungdomar. 

Kursen leds av Alexandra ”Mimmi” Mangs som är konstnärlig ledare, skådespelare och regissör vid Unga scenkompaniet.

 


 

Alla tre kurser om barnverksamhet ordnas av projektet Kompetenshöjning inom barnverksamhet som finansieras av Regionförvaltningsverket och genomförs i samarbete med SFV-Bildning och Folkhälsan i Österbotten. 

 

Om coronarestriktionerna lättar under våren och det är möjligt att hålla fysiska träffar, planeras ytterligare kurstillfällen om utepedagogik och lägerverksamhet i maj.

Har du frågor? Vänligen kontakta malin@sou.fi eller tel. 040 143 1012.

Anmälan

Jag anmäler mig till följande kurs/kurser
Skriv siffran 6 med bokstäver: