Hygienpass - självstudier och testtillfälle

 
Tid: Tisdag 12.2.2018 klockan 18.00
Examinator: Susanna Strandback (legitimerad näringsterapeut, Folkhälsan)
Plats: SÖU:s kansli (Handelsesplanaden 10 D, 65100 Vasa)
Pris: 30 euro/pers.

Min. deltagarantal 7 pers, max 20 delt

 

Innehåll:

Hygienpass krävs av personer som ansvarar för hantering och tillredning oförpackade och lättfördärvliga livsmedel vid arrangemang av t.ex. en soppdag eller matförsäljning. 

Kursen ordnas som självstudier + testtillfälle.

Deltagarna studerar på egen hand det material som ligger till grund för testet. Materialet behandlar hygienkompetensteori och hur man omsätter den teoretiska kunskapen i praktiken. Litteratur inför testet blir tillgängligt HÄR två veckor innan testtillfället. Deltagarna uppmuntras även att göra övningstest på Eviras hemsidor.

Testet består av 40 sant/falskt-påståenden (för godkänt minst 34 rätt). Max.tid för testet är 45 minuter. Vid behov ingår en omtagning av testet samma kväll.

Hygienpasset gäller tillsvidare från och med det ögonblick då det beviljades. Datumet för beviljandet är det datum då testet utfördes. Hygienpasset erhålls cirka tre veckor efter avklarat test.

Kursen är öppen för alla intresserade. 

Viktig information:

Testet börjar klockan 18.00. Vänligen var på plats senast 10 minuter innan. Observera att ID bör uppvisas vid testtillfället.

Litteratur inför testet blir tillgängligt två veckor innan testtillfället. 

 

Sista anmälningsdagen är 29.1.2019

Anmälningen är bindande.
Har du frågor? Vänligen kontakta cecilia(at)sou.fi eller tel. 040 130 4720.

 

Kursen erbjuds i samarbete med Folkhälsan.

 

* Genom att anmäla dig till träffen godkänner du att dina uppgifter får användas av SÖU, kursdragarna och eventuella medarrangörer för kursregistrering och till informationuskick gällande kursen. Deltagarlistan och informationen raderas när de inte längre är aktuella. 

Anmälan

Spamfilter
Skriv siffran 2 med bokstäver: