Den stora Talkodagen 2019

Gör vårtalkot till en kul grej! Den stora Talkodagen 25.5 är en möjlighet för föreningen att locka ut talkoarbetare till lokalen för att med räfsan eller målarpenseln i handen ta del av talkogemenskapen.  

Den förening som uppvisar mest talkoglädje under dagen utses till vinnare och får en årsförbrukning av talkokaffe!

Evenemanget ger regional synlighet till den otroliga talkoanda som är grunden för föreningslivet. 
 

#storatalkodagen

 

Evenemanget förverkligas med bidrag från Svenska kulturfonden. 

 

 

VAD?  Ett österbottniskt stortalko

VAR? Vid föreningshusen

NÄR?  Lördag 25 maj

 
Mer information: