Demokratidisco - en mötesplats för finlandssvenska och finska barn

Projektet Demokratidisco sammanför finlandssvenska och finska barn med syfte att överbrygga språkmurar och låta dem träna sig i demokratiskt beslutsfattande genom att gemensamt ordna ett tvåspråkigt evenemang. Projektet utförs i Österbotten, Nyland och Åboland. 

SÖU är projektägare och NSU, ÅUF, FSU och lokala ungdomsföreningar fungerar som samarbetspartners. Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden och är del av det strategiska programmet "Ung på svenska".


Foto: Arkiv/Sofia Nygård​
En presentation av projektet finns HÄR.
Projektledare:
Jan Holm

 

Projekttid:
2016-2018 
 

 

Läs mer HÄR.

En presentation av projektet finns HÄR