Vill ni visa film i lokalen?

SÖU har införskaffat en mobil biografanläggning till föreningarnas förfogande. Föreningarna har nu möjlighet att omvandla lokalen till biograf för en kväll och visa den senaste premiärfilmen, en 3D-film eller varför inte en gammal klassiker.

 

Hur fungerar det?

När ni bestämt att ni vill ordna filmvisning tar ni kontakt med Filmcentrum Botnia en månad på förhand för att boka den mobila biografanläggningen. Meddela vilken film ni vill visa, datum, tidpunkt och plats. Filmcentrum Botnia sköter numera alla bokningar och visningar. De har också en 6,5 meter bred bioduk som tas med till lokalerna. Bokningsförfrågningar skickas till Jukka Rajala-Granstubb på info@elokuvakeskusbotnia.org. De sköter om att beställa filmen från filmbolaget, transporten och installationen av anläggningen, samt själva filmvisningen.

Eftersom den mobila biografanläggningen består av samma utrustning som används i professionella biografer behövs speciella sakkunniga som tar hand om dessa uppgifter. Lokalen där filmen visas bör vara uppvärmd och öppen minst 1,5 h på förhand. En hjälpande hand av en föreningsaktiv för att bära in utrustningen behövs också. 

 

Vilken film kan man visa?

Den mobila biografanläggningen är av hög standard och kan visa t.ex. premiärfilmer och 3D-filmer. SÖU har registrerat biografen hos de finländska distributörerna och beställer filmerna direkt från dem. För inspiration gällande vilka filmer ni kan visa, kan ni t.ex. titta på listan över kommande filmpremiärer. Ni kan också besöka filmdistributernas egna hemsidor (se mer information här) eller bekanta er med de professionella biografernas (t.ex. FinnKino eller SF Bio) egna topplistor.

 

Kostnad och intäkter

Då SÖU:s medlemsföreningar hyr den mobila biografanläggningen betalar de ett paketpris som inkluderar transport, installation, visning och redovisningar. Hyran består av en startavgift på 200 € (gäller för visning, inte film, exklusive moms) och ett transporttillägg.  Priset baserar sig på de verkliga kostnader biografanläggningen och filmvisningen medför förbundet, och SÖU tar inte ut någon vinst.

Paket (Inkluderar transport, visning, redovisningar)
Startavgift 200  
Avståndstillägg 20 Inom 20km från Vasa
  40 Inom 20-40km från Vasa
  80 Inom 40-60km från Vasa
  100 Inom 60-80km från Vasa
  130 Inom 80-100km från Vasa
  150 Inom 100-120km från Vasa
  170 Inom 120-140km från Vasa
Nästa visning samma film inom 1h 80  
Nästa visning annan film inom 1h 150  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I priset ingår arbetskostnaden för att ladda upp filmen i maskinen. Om pausen mellan två filmvisningar är längre än 1 timme faktureras 40 euro/timme för den överstigande tiden.
Obs! Priserna är exklusive moms. Moms på 24 % tillkommer.

 

Filmdistributören tar en viss del av biljettintäkterna, men en stor del av intäkterna går till föreningen. Andelen som filmdistributören kräver beror på hur ny filmen är och andelen varierar mellan 30 och 35 % av biljettpriset, eller faktureras som en klumpsumma. Moms på 24% läggs till på filmhyran till filmbolagen.

Filmdistributören ger även en rekommendation gällande biljettpriset. Ett vanligt biljettpris rekommenderas ligga kring 8-10 euro. Biljettpriser för premiärfilmer rekommenderas till minst 10 euro. Föreningen och SÖU skriver ett avtal där föreningen förbinder sig till att redovisa besökarantal och kassasaldot från biljettintäkterna till SÖU. SÖU i sin tur vidarebefordrar uppgifterna till filmdistributörerna som fakturerar sin andel av biljettintäkterna i efterskott av SÖU. SÖU:s faktura görs också i efterskott och beaktar filmdistributörens avgift.

Förutom intäkter från biljettförsäljningen kan föreningen även ordna egen verksamhet kring själva visningen, såsom popcornsförsäljning och café, för att öka intäkterna. Intäkterna från denna typ verksamhet tillfaller naturligtvis föreningen till fullo.

 

Vilken typ av evenemang kan man ordna?

Biografen är digital och kan visa premiärfilmer, 3D-filmer eller varför inte gamla klassiker. I föreningen kan ni t.ex. ordna premiärvisning av en storfilm samma kväll som den nationella premiären äger rum i Finland. Bioanläggningen rymmer upp till tio filmer vilket också ger möjlighet att ställa till med filmmaraton och visa flera filmer under samma kväll. Föreningen kan t.ex. erbjuda filmer till olika målgrupper, med en barnfilm på eftermiddagen och premiärfilm på kvällen, eller köra ett skräckfilmsmaraton på Halloween. Ett annat tips är att visa svenska filmer i lokalen. Många filmer från vårt grannland når nämligen aldrig de finländska biograferna, något som föreningarna kan dra nytta av.

 

Utrustning

Den mobila biografanläggningen håller en mycket hög kvalitet, och samma utrustning används i professionella biografer. I anläggningen ingår en projektor, högtalare, en förstärkare och femtio par 3D glasögon. Filmcentrum Botnia har också en 6,5 meter bred bioduk som tas med till lokalerna, men det går också att använda föreningens egen. Projektorn kan visa en upp till tio meter bred bild. Apparaten rymmer upp till tio filmer samtidigt.