Johannesgalan - firar det Österbottniska föreningslivet

Föreningslivet i Österbotten är livskraftigt, men det skulle inte vara fallet om det inte vore för de tusentals eldsjälar som lägger ner tid och engagemang i föreningarna. Svenska Österbottens Ungdomsförbund ordnar årligen en gala där föreningslivet är i fokus och där priser delas ut till föreningsaktiva.

Läs mer om Johannespriset och Tidigare vinnare och värdar.