Nominera välrenoverade föreningshus

03.02.2020 kl. 10:47
Känner du till ett föreningshus som renoverats på ett särskilt bra sätt? Finlands hembygdsförbund belönar ett hus vars renovering medfört ökad användning av byggnaden, och som skulle kunna utgöra en förebild också för andra föreningar. Nominera mottagare av Hederspriset för bra renovering fram till slutet av mars.

Föreningshusdelegationen delar vart annat år ut Hederspriset för bra renovering till ett föreningshus där renoveringen utförts med respekt för gamla byggnadsmetoder och resulterat i bättre funktionalitet. Nu önskas nomineringar till det objekt som ska tilldelas 2020 års Hederspris.

 

Hållbar renovering ökar användningen av föreningshuset

Ett välrenoverat föreningshus har renoverats med metoder och material som passar den gamla byggnaden. En bevarande renoveringsmetod är ett mer hållbart alternativ än att bygga nytt, ur såväl ekologisk som ekonomisk synpunkt. I prismotiveringarna betonas det traditionella byggandets särdrag och värnandet av byggnadens historia. Även funktionsmässiga förbättringar, såsom tillgänglighetslösningar och utbyggnader, har planerats så att de passar den gamla byggnaden.

Föreningshusen är medborgarsamhällets byggstenar: vid nominering lönar det sig att betona hur renoveringen ökat användningen av huset samt stärkt gemenskapen och talkoandan. Priset kan endast tilldelas högst fem år gamla renoveringar.

 

Nominera senast den 31 mars ett hus som skulle förtjäna priset

Nomineringar kan göras av en privatperson eller sammanslutning som är väl förtrogen med huset och de renoveringar det genomgått. Nomineringar till prismottagare lämnas på elektroniskt formulär senast 31.3.2020. 

Expertrådet bedömer nomineringarna och sedan avgör Föreningshusdelegationen vilket objekt som belönas. Prisjuryn består i år av byaombud Tauno Linkoranta, arkitekt Ulla Rahola och byggnadskonservator Kalle Virtanen. 

De prisbelönta objekten kungörs i början av september i samband med Föreningshusdagen och Europeiska kulturmiljödagarna. Priset är en bronsskulptur. Dessutom kan hedersomnämnanden delas ut.

Utförligare uppgifter om förfarandet samt nomineringsformuläret finns HÄR

SÖU