Frikort

SÖU:s personal, SÖU:s styrelse och Sidwills styrelse tilldelas varje år ett personligt frikort. Frikortet berättigar innehavaren till att besöka SÖU:s medlemsföreningars egna evenemang kostnadsfritt. Tanken med detta är att personalen och styrelsemedlemmarna ska kunna bekanta sig med medlemsföreningarna och deras verksamhet i så stor utsträckning som möjligt för att på bästa sätt kunna arbeta för och stödja medlemsföreningarna.

OBS! Frikorten trycks i intervaller, en del styrelsemedlemmar har därför inte aktuellt frikort. Vi ber er i föreningarna ha överseende med detta, vi ser uppvisande av giltigt id/körkort som gångbart så länge namnet finns på listan nedan.

Följande är berättigade till SÖU:s frikort 2023:

SÖU:s personal:
Jonas Rönnqvist
Malin Andtbacka
Jenny Nyman
Caroline Mård
Lilja Öhman

Sidwill:
Jens Juthström

SÖU:s styrelse:
Malin Haka
Maria Tokou
Jenna Hägglund
Richard Nylund
Ida Lillqvist
Victoria Lassander-Sandin
Jessica Eklund
Markus Påhls
Tamara Gammelgård
Christian Rönn
Fanny Lithén
Emil Stens
Elin Bjurs
Johan Sten
Maria Österberg
Thomas Knipström
Emilie Vironen
Camilla Hästbacka
Ida Björkman