Första ungdomsringen

Karleby stad och Kronoby kommun utgör SÖU:s första ungdomsring. I ringen finns tolv föreningar som är medlemmar i SÖU. Ringen representeras av Niklas Kortell som ordinarie styrelsemedlem och Jenna Hägglund som suppleant. 
 
Niklas Kortell
Kronoby UF & NF
040 079 3633
niklas.kortell(at)hotmail.com
 

Jenna Hägglund

Karleby UF
050 346 2602

jenna.hagglund(at)gmail.com