Vanliga frågor

 

Här nedan har vi samlat ett urplock av frågor som ofta riktas till förbundet. Frågorna har samlats under rubriker: "Allmänt", "Föreningens hemsida" och "Evenemang & verksamhet". Sidan uppdateras efter hand.

Under fliken "Manualer och länkar" finns även nyttig information som berör föreningsverksamhet.  

 

Allmänt

Hur vet jag vem på SÖU som jag ska kontakta?

SÖU:s personal och deras kontaktuppgifter finns presenterade HÄR. Vet du inte vem som din fråga berör kan du sända den till förbundets områdesansvariga som fungerar som föreningarnas kontaktperson. 

 
Hur får jag föreningposten till min egen inbox?

Föreningsposten sänds automatiskt ut den som föreningen själv uppgett som kontaktperson. Övriga kan beställa föreningsposten HÄR

 
Hur lämnar jag in föreningsstatistiken?

Föreningsstatistiken lämnas in genom modulen Föreningsverktyget som finns på denna adress fv.webbhuset.fi. Den föreningsstatistik som föreningen ska lämna in varje år i mars är följande: Föreningens basuppgifter (t.ex. ändra föreningens kontaktperson) som finns under den blå knappen "Ändra basuppgifter" samt fylla i de fyra modulerna "Föreningspersoner", "Medlemskår", "Verksamhet" och "Medlemspost". Steg-för-steg instruktioner finns HÄR

 
Vilka förmåner har man som medlemsförening i SÖU?

Bekanta dig med era medlemsförmåner HÄR.

 
Hur påverkar GDPR min förening?

Den nya europeiska dataskyddsförordningen trädde i kraft i maj 2018. Förordningen innebär att alla organisationer, inklusive föreningar, bör se över sina rutiner för hantering och insamling av personuppgifter. Läs mer HÄR

Föreningens hemsida

Hur loggar jag in på föreningens hemsida?

Loggar in på er egen SÖU-hemsida gör ni genom att skriva er webbadress tillsammans med tillägget /loggain på slutet – ex. www.sidjarvuf.sou.fi/loggain. Skriv in era inloggningsuppgifter i fälten. Om ni saknar inloggningsuppgifter kan ni ta kontakt med den områdesansvariga på SÖU.

 
Vad är en modul, och hur skapar jag en sådan på hemsidan?

Efter att en sida skapats ska den fyllas med innehåll. Detta görs genom att infoga olika moduler på den specifika sidan. Exempel på olika moduler som finns att tillgå är "Text", "Bildgalleri", "Platsbokningssystem" och "Evenemangskalender". Den vanligaste modulen som används på en sida är textmodulen. I textmodulen kan man skriva in text samt ladda upp bilder, dvs. skapa läsbart innehåll till en sida. På varje sida på hemsidan kan man lägga till flera olika moduler. Instruktioner för att lägga till en modul finns HÄR (se punkt 3). 

 
Hur uppdaterar jag föreningens kontaktperson/kontaktuppgifter på hemsidan?

Kontaktuppgifterna till föreningen ändras i föreningsverktyget som finns bakom inloggning på fv.webbhuset.fi. Inloggningsuppgifterna är de samma som till föreningens SÖU-hemsida. Uppgifterna matas in eller ändras i det formulär som kommer fram då man trycker på den blå knappen "Ändra basuppgifter".  Den information som matas in i formuläret är sk. offentliga uppgifter och de syns även på SÖU:s hemsida (HÄR) som ett visitkort för föreningen. Uppgifterna bör hållas uppdaterade.

Kom också ihåg att meddela den nya kontaktpersonens kontaktuppgifter till den områdesansvariga på SÖU så att vi kan uppdatera även i våra register.

 

Hur får jag in ett facebook-flöde på hemsidan?
1. Logga in på er egen hemsida och bestäm var du vill att facebookflödet ska placeras. Där du vill att facebookflödet placeras bör du skapa en modul för "text".
2. När du skapat textmodulen tryck på knappen "Ändra" - då kommer en ruta upp där du kan skriva in text.
3. Gör verktygsfältet stort genom att trycka på den lilla pilen i högra hörnet. Du har nu hela verktygsfältet synligt.
4. Tryck på knappen längst ner som heter "källa" -> det är här som du ska klistra in koderna (se instruktioner nedan för hur du skapar koderna).
5. Klistra in koderna och spara.
6. Refresha sidan så syns ert facebookflöde nu.
 
Koderna för facebookflödet skapar du så här:
1. Koden för er facebooksida skapar du genom att gå in på denna sida: https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin/
2. Kopiera in URL-adressen för er facebooksida i fältet där det efterfrågas.
3. I fältet för "flikar" skriver du in "timeline" då det är ert facebookflöde som du vill att ska synas. Fälten för längd och bredd behöver du inte fylla i.
4. Välj om du vill ha ikryssat de olika alternativen som finns nedanför (dessa ändrar på utseendet för flödet) såsom "show friend's faces" etc. Det är bara att prova sig fram genom att kryssa för/kryssa bort olika alternativ för att se vilken layout du föredrar.

5. När du är nöjd, tryck på den blå knappen "Get code". Det kommer nu upp en ruta med två olika koder. Kopiera båda dessa koder och klistra in dem på hemsidan (återgå till punkt 4 i föregående lista).

 

Evenemang & verksamhet

Vad bör vi tänka på vid arrangemang av en sluten tillställning?
Här är en kort checklista för arrangemang av en sluten tillställning:
- Kontrollera att räddningsplanen är i skick
- Överväg om det behövs ordningsvakter, kontakta isåfall någon med näringstillstånd
- Gör anmälan om det serveras alkohol
- Överväg om ni behöver ansöka om nöjestillstånd (konsultera polisens tillståndsenhet)
- Gör upp en modell med kontrakt som används om lokalen hyrs ut
- Skaffa en ansvarsförsäkring som täcker eventuella skador
 
Vad kostar det att hyra den mobila biografen?

Priset för att hyra den mobila biografanläggningen består av en startavgift, avståndstillägg och utöver det kräver filmdistributören en viss andel av biljettintäkterna (vanligtvis mellan 30-35 %, men det kan skilja från film till film). Moms på 24 % tillkommer också. SÖU räknar ut den totala kostnaden (startavgift, avståndstillägg samt filmdistributörens andel av biljettintäkterna + moms) och fakturerar föreningen i efterhand. För mer information läs HÄR eller kontakta förbundets kulturombudsman.