Aktuella bidrag

04.03.2020 kl. 08:36
Under våren är det många stiftelser och fonder som har ansökningstid. Ta vara på chansen och sök bidrag för t.ex. en renovering eller teater.

Mars

Aktion Österbotten - temaprojektet Feelgood-invest för att skapa en större gemenskap i byn, få med olika typer av invånare och skapa generationsöverskridande verksamhet (21.1-6.3).

Waldemar von Frenckells stiftelse - kulturella gärningar och socialt inriktad verksamhet. Sista ansökningsdagen är 15.3.

William Thurings stiftelse - bidrag till allmännyttiga ändamål bl.a. barn- och ungdomsverksamhet, hembygdsverksamhet, teater och musik.

Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond - befrämja kulturella strävanden. 

 

April

Svenska kulturfonden - bidrag för föreningshusrenovering (för arbetskostnader för fackmän)

FSU - produktions- och marknadsföringsstöd för amatörteatrar

Svenska Teaterföreningen i Finland - bidrag för teater/-grupper 

 

Fortlöpande ansökningstid

Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse - understöd för litterär och kulturell verksamhet som främjar det finlandssvenska kulturlivet, främst i form av projektverksamhet.

Svenska folkskolans vänner - för utbildning, kultur och fri bildning.

SÖU