Aktuella bidrag

30.04.2020 kl. 10:23
Nu när all föreningsverksamhet ligger nere finns det kanske tid för att planera framtiden. Flera finansiärer har fortlöpande ansökningstid för bidrag och det är aldrig för tidigt att börja på en ansökan för ett projekt.

Följande finansiärer har fortlöpande ansökan

Svenska Folkskolans Vänner -  projektbidrag för bildning eller kultur på svenska.

Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse - understöd för litterär och kulturell verksamhet som främjar det finlandssvenska kulturlivet, främst i form av projektverksamhet.

Aktion Österbotten - Leaderperioden avslutas 2020, kvar finns främst pengar för internationell verksamhet och projekt som förbättrar socialt kapital t.ex. integrationsåtgärder och handikappanpassningar. 

Svenska kulturfonden - “Kultur tillsammans”, för växelverkan och möten där svenskspråkiga och personer från andra språkgrupper lär känna varandras kulturer.

I september är det också ansökningstid för Hembygdsförbundets renoveringsbidrag. Ansökningen är omfattande, så det lönar sig att börja i tid. Mer info om ansökningen finns HÄR.

Alla aktuella bidrag finns på www.fyrk.fi


 
SÖU