Förening Non-stop 12.2

05.01.2022 kl. 12:24
Välkommen på ett digitalt inspirationsevenemang för föreningsaktiva i Svenskfinland lördag 12.2 kl. 10–18. Förening Non-Stop vill lyfta fram positiva och kreativa idéer och sprida goda exempel på möjligheter för framtida verksamhet. Under coronapandemin har många föreningar omformat sin verksamhet på kort tid och en hel del av dessa erfarenheter är värdefulla att lära sig av.

Evenemanget vill inspirera, bilda och stöda aktiva i alla föreningar. Vi blickar framåt och fokuserar på konkreta verktyg, kunskap och tips som varje förening har nytta av. Festivalens digra och mångsidiga program är uppbyggt utgående från aktuella teman samt konkreta behov och önskemål. Festivalen livestreamas från Solhem, Malm Svenska UF:s föreningshus. Programvärd och diskussionsledare är Mathias Gustafsson från YLE Vega. Anmäl dig senast 8.2 via webbsidan www.festival.fi.
 

Program 12.2.2022


10.00-10.10 Öppning, välkommen, info om dagen


10.10-11.10 Digital delaktighet, utopi eller möjlighet? Linda Mannila, ÅA
Coronapandemin har medfört ett digitalt språng för föreningsfältet, men hur hänger alla
med?   

11.11-11:54 Hur klarade vi coronan? Nu blickar vi framåt!
Föreningsfältet har ordet: diskussion med Mikael Reuter, Pargas svenska pensionärer,
Magdalena Lindroos, Omställning Österbotten, Katja Söderbäck, Ålands
ungdomsförbund och Annika Jansson, Marthaförbundet

11.55-12:30 PAUS


12.31-13.01 Det svenska i Finland Vadan och varthän, Lia Markelin, Magma
Analys av aktuella förändringar i omvärlden och vilka konsekvenser de kan ha för
svenskans ställning i Finland.

13.02-13.32 Storytelling - strategisk marknadsföring, Ann Sofi Backgren 
Lär dig presentera din förening genom att hitta och berätta dess historia.


13.33-14.03 Hur gör jag en bra ansökan? Martin Enroth, Svenska Kulturfonden
Vad lönar det sig att tänka på när man planerar en bidragsansökan?

14.04-14.34 Föreningsledarskap i förändring, Malin Lindholm, Finlandssvenska Scouter
När samhället förändras måste ledarskapet vara ett steg före.

14.35-15.00 PAUS


15.01-15.31 Föreningsutveckling, Mona Groop-Sjöholm & Malin Winberg, Talko Österbotten
Organisera föreningens administration så att ni har mer tid för det roliga!


15.32-16.02 Hur påverkar Sote-reformen din förening? Ulla-Maj Wideroos, SPF
Vad för framtiden med sig för Svenskfinlands föreningen när social- och
hälsovårdsreformen träder i kraft?

16.03-16.33 Dialogpaus-metodiken, Jonna Similä, Dialogpaus-stiftelsen
Dialogpaus är ett nytt sätt att starta och föra en konstruktiv diskussion. Vi ska bli det
skickligaste folket på samtal i hela världen!


16.34-17.04 Effekter i föreningsliv, Marina Lindell, ÅA
Hur kan vi bevisa allt det goda som föreningen åstadkommer? Medlemmar, finansiärer
och det omkringliggande samhället vill idag veta vad föreningen presterar.


17.05-17.35 Bygg skickliga föreningsteam – gruppdynamik, förtroende, respekt &
lyhördhet, Nina Dahl-Tallgren, Wasa teater

17.36-17.46 Hälsningar av värdföreningen: diskussion med Martina Silola, Malm Svenska
Ungdomsförening
17.47-17.50 Tack för oss!

 

SÖU