Kallelse till vårmöte

10.04.2024 kl. 13:06
SÖU:s medlemsföreningar kallas till förbundets vårmöte tisdagen den 23 april klockan 18.30.

Vårmötet är öppet för alla SÖU:s medlemsföreningar, deras medlemmar och andra intresserade. Mötet hålls elektroniskt på Zoom. 

Efter vårmötet informerar Anna-Karin Öhman från Svenska folkskolans vänner om SFV:s bidrag för kurser och studiecirklar, kompetensmärken för föreningsaktiva och Föreningsresursen.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden, som årsberättelse och bokslut. I samband med mötet presenteras även aktuell verksamhet vid SÖU.

Eventuella motioner ska inlämnas till SÖU:s kansli eller per e-post till jenny@sou.fi senast 15 dagar innan mötet.

Anmäl dig till mötet senast 22.4 via detta formulär.

Länk till mötet och instruktioner skickas per epost till alla anmälda.


Nedan finns handlingarna till mötet

Årsberättelse och bokslut (pdf)

Föredragningslista och kallelse (pdf)

SÖU

Uppdatera föreningens kontaktuppgifter

Sommaren är här och med den många evenemang vid föreningshusen, då är det viktigt att kontaktuppgifterna till föreningen stämmer.
18.06.2024 kl. 10:11

Vikariat som verksamhetsledare

SÖU:s styrelse lediganslår ett vikariat som verksamhetsledare med möjlighet till fast anställning.
14.06.2024 kl. 23:00

Verksamhetsledaren byter organisation

Styrelsen för Svenska lantbrukssällskapens förbund har anställt Jonas ”Josip” Rönnqvist som ny verksamhetsledare till Finlands svenska 4H. Rönnqvist har en lång erfarenhet av tredje sektorn, av barn- och ungdomsverksamhet, likaså ett brett kontaktnät inom den finlandssvenska föreningsvärlden. Rönnqvist inleder sitt arbete på Fs4H den 1 september 2024. Rönnqvist lämnar posten som verksamhetsledare för SÖU (Svenska Österbottens Ungdomsförbund).
13.06.2024 kl. 12:00

Projektledare sökes

Vill du jobba med barn och unga? Projektete "Över tröskeln" söker en projektledare.
07.06.2024 kl. 10:29

Föreningsposten 7.5.2024

Läs senaste nytt här!
07.05.2024 kl. 14:21