Bidrag för feelgood

22.01.2020 kl. 10:42
Vill ni skapa en större gemenskap i er by, få med olika typer av invånare, eller skapa generationsöverskridande verksamhet? Då ska ni ansöka om bidrag från Aktion Österbottens temaprojekt Feelgood-invest.

Feelgood-invest är ett investeringsprojekt med vilket man kan skapa en större gemenskap i byn, få med olika typer av invånare och skapa generationsöverskridande verksamhet. Projektets åtgärder strävar till en mångsidigare användning av allmännyttiga fastigheter, byagårdar, gemensamma anläggningar, parker och friluftsområden. Projektet kan även utöka antalet aktiva människor i byarna. Med hjälp av temaprojektet hoppas vi kunna få mera aktivitet i byarna, öka och förnya byggnadernas användningsgrad samt göra boendemiljön trivsammare, tryggare och mera hållbar.

Avsikten är även att aktivera nya människor genom investeringar som lockar nya användargrupper till gemensamma utrymmen och anläggningar. Uppsnyggning av omgivningen och åtgärder som förbättrar energieffektiviteten bidrar till ett mera hållbart samhälle.

Åtgärder kan vara:

  • Investeringar som främjar nya användningsmöjligheter av befintliga områden och fastigheter t.ex. genom delningsekonomi
  • Små investeringar som uppmuntrar till friskvård och rörelse t.ex. fasta träningsredskap utomhus
  • anskaffningar som verkar för hållbarhet och ekologisk mångfald, t.ex. solpaneler, mulltoaletter vid vandringsleder och allmänna platser 
  • Små investeringar i gemensamma anläggningar som främjar social samvaro, t.ex. grilltak, lusthus
  • Förbättrande av servicen, t.ex. parkeringsutrymmen, solpanelsbänk för mobilladdning
  • Förbättrande av tillgängligheten, t.ex. ramper, spångar, trappor
  • Anskaffningar som förbättra säkerheten t.ex. alarm till föreningshus, räcken, stängsel
  • Utrustning som används vid allmänna tillställningar t.ex. projektor, duk, bord och stolar
  • Uppsnyggning av miljön, t.ex. anläggande av parkområde, allmänna trädgårdar och odlingslotter

Projektets totalbudget kan vara mellan 1000 och 10 000 euro 
Stödets storlek är 50 %. Den privata andelen kan utgöras av talko.

Ansökningstid 21.1 – 6.3.2020

Mer info om ansökningen finns HÄR.

SÖU

Aktuella kurser och föreläsningar

Under hösten ordnar SFV flera intressanta kurser och föreläsningar för föreningsaktiva. Passa på och utbilda dig och utveckla er föreningsverksamhet.

Distansmöten föreslås fortsätta

Regeringen föreslår en fortsättning på den temporära lag genom vilken bolag, andelslag och föreningar på grund av coronapandemin kan ordna möten på ett säkert sätt genom distansförbindelser och genom att deltagarna anlitar ett ombud. Undantagsarrangemangen fortsätter att gälla till utgången av juni nästa år.

Ansök om renoveringsbidrag

Går ni i renoveringstankar? I september är det ansökningstid för både Finlands hembygdsförbunds renoveringsbidrag och Svenska kulturfondens bidrag för renovering av föreningshus.

UKM ger coronastöd till föreningar

Undervisnings- och kulturministeriet stöder föreningar med föreningshus som drabbats av coronakrisen. Ansökningstiden förlängs till 5.10.

Föreningspost 19.8.2020

Läs den senaste föreningsposten från SÖU.