Kallelse till vårmöte

26.03.2021 kl. 11:04
SÖU:s medlemsföreningar kallas till förbundets vårmöte måndagen den 26 april klockan 19.00. 

Vårmötet är öppet för alla SÖU:s medlemsföreningar, deras medlemmar och andra intresserade. Mötet hålls elektroniskt på Zoom.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden, årsberättelse samt bokslut. Observera att även förnyelse av SÖU:s stadgar behandlas (behandlingen inledd på höstmötet, slutbehandling på vårmötet).

Eventuella motioner ska inlämnas till SÖU:s kansli eller per e-post till jenny@sou.fi senast 15 dagar innan mötet.

Anmäl dig till mötet senast 25.4 via detta formulär.

Länk till mötet och instruktioner skickas till föreningarnas kontaktpersoner och alla anmälda.


Nedan finns handlingarna till mötet

Årsberättelse och bokslut

Föredragningslista och kallelse

Förslag till nya stadgar

Revisionsberättelse

Verksamhetsgranskningsberättelse

 

SÖU:s styrelse